• نمایش 9 از 22

کلاف دوزوجی 250 متری 06x2x2 کرمان

کلاف 250 متری 2x2x0.6 کرمان . دو زوجی مغزی 0.6 کرمان رنگ طوسی

کلاف شش زوجی 250 متری 06x2x6 کرمان

کلاف ۲۵۰ متری کابل 06x2x6 شش زوجی مغزی شش دهم کرمان رنگ طوسی

کلاف چهارزوجی 250 متری 05x2x4 کرمان

کلاف ۲۵۰ متری کابل  05x2x4 چهار زوجی مغزی 0.5 کرمان رنگ طوسی

کلاف ده زوجی 250 متری 06x2x10 کرمان

کلاف ۲۵۰ متری ده زوجی  06x2x10 کرمان رنگ طوسی

آنتن صادراتی

آنتن صادراتی تمام مس 75 اهم

آنتن معمولی

آنتن معمولی جهت گیرنده های دیجیتال

کابل دوربین RG59

کابل دوربین بدون پاور 

آنتن صادراتی

آنتن صادراتی تمام مس بصورت قرقره پانصد متری

کابل دوربین RG58

کابل دوربین تمام مس با مغزی افشان جهت استفاده در آسانسور

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید