کلاف 250 متری 2x2x0.6 کرمان . دو زوجی مغزی 0.6 کرمان رنگ طوسی

">

کلاف دوزوجی 250 متری 06x2x2 کرمان

مشخصات کلی
رنگ طوسی
دسته بندی زوجی
طول کلاف 250 متر
ضخامت مغری 6
مشخصات ظاهری
متراژ 250 M

کلاف 250 متری 2x2x0.6 کرمان . دو زوجی مغزی 0.6 کرمان رنگ طوسی

مشخصات کلی
رنگ طوسی
دسته بندی زوجی
طول کلاف 250 متر
ضخامت مغری 6
مشخصات ظاهری
متراژ 250 M
روکش PVC

نظرات کاربران

ثبت نظر

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید